Tuesday, 11 September 2012

Tugasan dan B. Aktiviti

Baca, fahami, dan buat latihan di B. Teks 2B.

Unit 9:
MS 16*, 16 + 17, 20 + 21.

Unit 10:
MS 31*, 32 + 33.

Unit 11:
MS 44 + 45, 46.

Unit 12:
MS 56 + 57.

Unit 13:
MS 72, 76 + 77.

B. Aktiviti

Adil
Imanni
Sarah
Abiyyu

No comments:

Post a Comment