Tuesday, 31 July 2012

Pemikiran Kritis (Tinjauan Awal)

Para pelajar arif budiman,

Ini adalah tinjauan untuk menganalisa tahap pemikiran kritis awak. Sila isi borang ini. Dapatan daripada tinjauan ini akan digunakan dalam melakar pembelajaran Karangan Ekspositori.Terima kasih.

Cg Azizah.Ahmad

No comments:

Post a Comment