Thursday, 17 May 2012

Pengumuman

1. Tugasan Cuti Sekolah
   - lisan & bacaan
   - tarikh penghantaran sebelum 1 Jun, 9 malam

2. Common Test
   - pembetulan
   - tandatangan ibu/bapa
   - letakkan di fail (karangan/bahasa)

3. Fail Melayu
   - tandatangan ibu/bapa
   - buat pembetulan (jika perlu)

4. 25 Jun 2012 (Isnin)
   - selepas cuti sekolah
   - bawa lampiran tugasan cuti sekolah
   - bawa fail (yang sudah dikemaskini)

5. Kuiz Majalah Dewan Siswa (Mac, April, Mei)
   - diletakkan di Blog Melayu
   - 3 Jun - 24 Jun 2012
   - wajib dibuat


No comments:

Post a Comment