Friday, 30 March 2012

Peringatan Tugasan

1) Pembetulan = E-Learning ---------- Dibuat dan dihantar
                        = Latihan 29 Mac ----  sebelum beralih ke tugasan lain

2) Pastikan kamu letakkan komen pada tugasan E-Learning rakan kamu
3) Masukkan dapatan untuk ulasan Akhbar = 26 Mac dan / 27 Mac
4) Siapkan Penulisan Jurnal

No comments:

Post a Comment